พิมพ์
ฮิต: 2178

FTTx ย่อมาจาก Fiber to the x ใช้เรียกลักษณะโครงสร้างของระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูงที่มีการใช้งาน สายใยแก้ว  Fiber Optical แทนสายโลหะทองแดง ส่งตรงถึงบ้านของลูกค้า ซึงคุณภาพ และความเร็วในการ รับ-ส่ง สัญญาณ สูงกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดาที่เราใช้กันในระบบ ADSL หลาย ร้อย-พันเท่า ซึ่งมีความเร็วสูงเป็น กิกะบิตต่อวินาที (Gbps)

  FTTH นั้น รากฐานมาจากชื่อ FTTx คำว่า x หมายถึงสถานที่ ที่ สายใยแก้วไปถึง หากไปถึงบ้าน ก็จะเรียกว่า FTTH (Home) ถ้าไปถึงตึก ก็จะเรียกว่า FTTB (Building) และ ถ้าไปถึงสำนักงานจะเรียกว่า FTTO (Office) เป็นต้น

  FTTH: Fiber to the Home เป็นเทคโนโลยีอินเตอร์บอร์ดแบนร์ความเร็วสูงภายในบ้านผ่านสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ปัจจุบันเราใช้ ADSL ซึ่งสายโทรศัพท์เป็นทองแดง ได้ความเร็วเต็มที่แค่ 9-10 Mbps แต่ถ้าหากเราเปลี่ยนมาใช้ FTTX โดยเปลี่ยนจากสายทองแดงเป็นสาย Fiber Optical (เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง) เมื่อเชื่อต่ออินเตอร์เน็ตเราจะได้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ 1000 Mbps การ รับ-ส่ง ข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้นเมื่อเราใช้ ระบบ FTTX จึงทำให้คุณภาพชีวิต เราดีขึ้น