มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กสท. นครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโครงข่าย FTTx บ้านพักอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการระบบเครืออินเตอร์เน็ตภายในบ้านพักอาจารย์

คลิ๊ก! ตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย FTTH