มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กสท. นครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโครงข่าย FTTx ภายในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการระบบเครืออินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษา 

พิธีลงนามสัญญาเช่าใช้บริการ CAT Corporate Internet

 

ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหอพักนักศึกษาได้ ดังนี้

อาคาร A หอพักศรีไพร

อาคาร B หอพักปาริชาต

อาคาร C หอพักวนาวัน

อาคาร M หอพักพนารมย์

อาคาร W หอพักพนมรัตน์

อาคาร Z หอพักขวัญสุดา ชั้น2-3

อาคาร Z หอพักขวัญสุดา ชั้น4-5