มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กสท. นครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโครงข่าย FTTx หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการระบบเครืออินเตอร์เน็ตภายในห้องพักของนักศึกษา

พิธีลงนามสัญญาเช่าใช้บริการ CAT Corporate Internet

ตรวจสอบการใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หอพักนักศึกษา

อาคาร A หอพักศรีไพร

อาคาร B หอพักปาริชาต

อาคาร C หอพักวนาวัน

อาคาร M หอพักพนารมย์

อาคาร W หอพักพนมรัตน์

อาคาร Z หอพักขวัญสุดา ชั้น2-3

อาคาร Z หอพักขวัญสุดา ชั้น4-5