บริการตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทราบถึงปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยแสดงในรูปแบบของกราฟปริมาณการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหัวข้อในการตรวจสอบดังนี้

1. Graphs แสดงรูปแบบของกราฟโดยแสดงปริมาณการใช้งานทุก 5 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง

   - Building_NSTRU ใช้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระหว่าง ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยไปยังอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2. Weathermap แสดงแผนผังการเชื่อมต่อและการใช้งานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำอาคารต่างๆ

ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับ ISP จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวน 2 Link ด้วยกันคือ

1. บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ้งทางมหาวิทยาลัยใช้เป็น ลิงค์หลัก ความเร็วที่ได้รับอยู่ที่ 2Gbps 

2. บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ้งทางมหาวิทยาลัยใช้เป็น ลิงค์สำรอง กรณีที่ ISP UniNET ลิงค์หลักมีปัญหา ความเร็วที่ได้รับอยู่ที่ 900Mbps  

คลิ๊ก! ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย